Obchodní podmínky

E v i n e s F o t o

Tel. 607 974 667

Platné od 1. ledna 2016


Objednávka

Fotografování lze objednat následujícími způsoby:

Objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 


Platba

Cena fotografování je stanovena v ceníku dostupném na webových stránkách www.evines.cz a je splatná nejpozději v den odevzdání fotografií klientovi.

Platba se hradí proti faktuře nebo v hotovosti. V případě, že jsou peníze bankovním převodem, musí dojít na účet fotografa před předáním fotografií. 

Bankovní účet je veden u společnosti Air Bank, číslo: 1116214021/3030


Výběr fotografií 

 • Výběr fotografií provádí fotograf sám. Pouze na základě žádosti klienta je možný výběr klientem a to z omezeného množství náhledových fotografií, jestliže se obě strany nedohodnou jinak. Fotograf nebude zvlášť na tuto možnost upozorňovat, klient je si této možnosti vědom po přečtení těchto obchodních podmínek.
 • Náhledová fotografie je fotografie v malém rozlišení, opatřena vodoznakem. Náhledová fotografie je neretušovaná, bez větších zásahů nebo pouze s lehčí základní úpravou, například zesvětlení snímku pro lepší orientaci.
 • Náhledové fotografie nesmí být dle autorského zákona nikde zveřejněny nebo nikterak upravovány. Slouží výhradně pro výběr záběrů ke zpracování fotografem, aby vznikl finální snímek.
 • Neretušované fotografie fotograf neposkytuje ani za úplatu!

Retuš fotografií 

 • Fotograf prohlašuje, že k retušování fotografií je používán legální profesionální software, který užívá na základě placené licence.
 • Retuš zahrnuje všechny úpravy základního charakteru, například ořez, jas, kontrast, redukce či přidání šumu, úpravy barev, pozadí, zjemnění vrásek, odstranění nedokonalostí pleti
  a všechny akce, které výrazně nemění fotografovaný objekt.
 • Výraznější retuše, jako úprava tělesných partií, prodlužování vlasů, změna barvy očí, odstranění jizev aj., které mění fotografovaný objekt, jsou prováděny pouze po dohodě na základě žádosti klienta.Způsob a termín dodání

 • Po zhotovení zásilky je klientovi zpřístupněna prezentace hotových fotografií. Pokud zákazník fotografie odsouhlasí, je možno je předat. Zákazník má možnost upozornit na případné vady ve fotografii a fotograf následně fotografie opraví a pošle znovu k odsouhlasení.
 • Hotové fotografie jsou předávány pouze v digitální formě a to na jedné kopii DVD - osobní odběr nebo poštou.
  Navíc k DVD pouze po žádosti klienta je možné dodat ještě následujícími způsoby:
 • stažené na flash disk nebo pevný externí disk, pokud ho zákazník předá fotografovi - pouze osobní odběr
 • online přes www.uschovna.cz
 • Termín pro dodání základního balíčku fotografií činí
  2 - 3 týdny. 
 • V případě doobjednání dalších fotografií nad rámec balíčku se termín prodlužuje na základě dohody mezi fotografem a zákazníkem v závislosti na počtu objednaných fotografií.

Autorská práva

 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.
 • Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa jestliže nebyla služba pro tyto účely určena.
 • Klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv fotografa třetí stranou.
 • Klient smí zveřejňovat fotografie pouze způsobem neporušujícím autorská práva fotografa.
 • Klient je seznámen s tím, že fotograf může splnění těchto podmínek namátkou kontrolovat (například Facebook či jiné sociální sítě - ve smyslu, že se podívá na klientův profil tak jak je přístupné veřejnosti).
 • Klient smí fotografie zasílat do soutěží, které nemají fotografickou tematiku, ale je dovoleno použít pouze fotografii s logem autora (např. soutěže o nejhezčí miminko, apod.). V případě, že soutěž zakazuje užití loga či slovní reklamu, je otázkou slušnosti klienta vyžádat si souhlas fotografa.
 • Držitelem autorských práv k fotografiím je fotograf
 • Fotograf smí fotografie použít pro komerční účely jen se souhlasem klienta.
 • Fotograf smí fotografie použít pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj.Záloha dat

 • Fotograf garantuje zálohování hotových fotografií po dobu pěti měsíců od data fotografování. Po této době fotografie maže v případě, že je nezařadil do portfolia. 
 • Klient si je vědom výše uvedených skutečností, proto zváží  zálohování na více médiích, aby o fotografie v případě ztráty DVD nepřišel. 
 • Fotografie lze zálohovat na více DVD, hard disk počítače, externí hard disky, flash disky, online disky, soukromé online galerie, speciální složka v e-mailu s větší kapacitou například gmail.

Reklamace

 • V případě reklamace fotografií sdělí tuto skutečnost zákazník fotografovi nejpozději do týdne od obdržení fotografií.
 • Jelikož si zákazník fotografie odsouhlasoval před předáním fotografií uznávám reklamace skutečně opodstatněné, nelze uznat reklamace na způsob, že se na fotce nehezky tváříte. Může se jednat o technický stav fotografie, podání barev, ponechání zásadních vad pleti.

*    *    *

V případě dotazů mě kontaktujte.

Using Format